Φυλλάδια Ασφαλείας

Φυλλάδια Ασφαλείας

Για προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα, η ετικέτα ασφαλείας στη συσκευασία είναι ένας τρόπος ενημέρωσης των καταναλωτών για τις ιδιότητες του προϊόντος και τον τρόπο ασφαλούς χρήσης τους. Για βιομηχανικούς και επαγγελματίες χρήστες, ένας κατασκευαστής αυτών των προϊόντων υποχρεούται να παρέχει ένα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτοί οι χρήστες εκτίθενται στο προϊόν πιο συχνά. Τα Φυλλάδια Δεδομένων Ασφαλείας περιέχουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια, τη μεταφορά και τον τρόπο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις αγγλικές εκδόσεις των φυλλαδίων κάνοντας κλικ στο όνομα του απαιτούμενου προϊόντος παρακάτω.

Για να ζητήσετε Φυλλάδια Ασφαλείας σε άλλη γλώσσα, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση safety@royaltalens.com. Δηλώστε το όνομα του προϊόντος και τη χώρα/γλώσσα που θέλετε να λάβετε.

Amsterdam

Amsterdam Acrylic Remover 013 Bottle 75 ml
Amsterdam Acrylic Varnish Gloss 114 Bottle 1000 ml
Amsterdam Acrylic Varnish Gloss 114 Bottle 250 ml
Amsterdam Acrylic Varnish Gloss 114 Bottle 75 ml
Amsterdam Acrylic Varnish Gloss 114 Spray Can 400 ml
Amsterdam Acrylic Varnish High Gloss 113 Bottle 1000 ml
Amsterdam Acrylic Varnish High Gloss 113 Bottle 250 ml
Amsterdam Acrylic Varnish High Gloss 113 Bottle 75 ml
Amsterdam Acrylic Varnish Matt 115 Bottle 1000 ml
Amsterdam Acrylic Varnish Matt 115 Bottle 250 ml
Amsterdam Acrylic Varnish Matt 115 Bottle 75 ml
Amsterdam Acrylic Varnish Satin 116 Bottle 1000 ml
Amsterdam Acrylic Varnish Satin 116 Bottle 250 ml
Amsterdam Acrylic Varnish Satin 116 Bottle 75 ml
Amsterdam Amsterdam Acrylic Varnish Matt 115 Spray Can 400 ml
Amsterdam Amsterdam Acrylic Varnish Satin 116 Spray Can 400 ml
Amsterdam Cap Cleaner Spray Can 150 ml
Amsterdam Clear Lacquer Gloss 133 Spray Can 400 ml
Amsterdam Glass Medium Bottle 16 ml
Amsterdam Glass Medium Jar 50 ml
Amsterdam Glass Paint Bottle 16 ml 
Amsterdam Glass Paint Starter Set
Amsterdam Metallic Bottle 50 ml 
Amsterdam Multi Varnish Bottle 75 ml
Amsterdam Spray Paint 400 ml 
Amsterdam Thickening Medium 040 Jar 250 ml

Cobra

Cobra Artist Water Mixable Oil Colour Tube 150 ml Titanium white 105
Cobra Artist Water Mixable Oil Colour Tube 150 ml Zinc white 104
Cobra Artist Water Mixable Oil Colour Tube 40 ml Titanium white 105
Cobra Artist Water Mixable Oil Colour Tube 40 ml Zinc white 104
Cobra Study Water Mixable Oil Colour Tube 200 ml Titanium White 105
Cobra Study Water Mixable Oil Colour Tube 200 ml Zinc White 104
Cobra Study Water Mixable Oil Colour Tube 40 ml Titanium White 105
Cobra Study Water Mixable Oil Colour Tube 40 ml Zinc White 104
Cobra Varnish Glossy 102 Spray Can 400 ml
Cobra Varnish Matt 103 Spray Can 400 ml
Cobra Varnish Satin 118 Spray Can 400 ml

Rembrandt

Rembrandt Oil colour Paint Mixed White (103) 150ml Tube
Rembrandt Oil colour Paint Mixed White (103) 40ml Tube
Rembrandt Oil colour Paint Titanium White (105) 150ml Tube
Rembrandt Oil colour Paint Titanium White (105) 40ml Tube
Rembrandt Oil colour Paint Transparent White (119) 40ml Tube
Rembrandt Oil colour Paint Zinc White (104) 150ml Tube
Rembrandt Oil colour Paint Zinc White (104) 40ml Tube
Rembrandt Oil colour Paint Zinc White (Linseed Oil) (117) 150ml Tube
Rembrandt Oil colour Paint Zinc White (Linseed Oil) (117) 40ml Tube
Rembrandt Oil Colour Tube 15 ml Mixed White 103
Rembrandt Oil Colour Tube 15 ml Titanium White 105
Rembrandt Oil Colour Tube 15 ml Transparent White 119
Rembrandt Oil Colour Tube 15 ml Zinc White (Linseed Oil) 117
Rembrandt Oil Colour Tube 15 ml Zinc White 104
Rembrandt Oil Colour Tube 60 ml Mixed white 103
Rembrandt Oil Colour Tube 60 ml Titanium White
Rembrandt Oil Colour Tube 60 ml Zinc White (Linseed Oil)
Rembrandt Oil Colour Tube 60 ml Zinc white 104
Rembrandt Professional Watercolour Paint, 10ml Tube, Chinese White 108
Rembrandt Professional Watercolour Paint, 10ml Tube, Quinacridone Orange 229
Rembrandt Professional Watercolour Paint, 20ml Tube, Chinese White 108
Rembrandt Professional Watercolour Paint, 20ml Tube, Quinacridone Orange 229
Rembrandt Professional Watercolour Paint, 5ml Tube, Chinese White 108
Rembrandt Professional Watercolour Paint, Half Pan, Chinese White 108
Rembrandt Watercolour Pan Quinacridone Orange 229

Talens

Acryl.Varn.Glossy 1000 Ml.
Acryl.Varnish Glossy 250 Ml.
Acryl.Varnish Glossy 500 Ml.
Acrylic Varnish Glossy 114 Bottle 75 ml
Acrylic Varnish Glossy 114 Spray Can 400 ml
Acrylic Varnish Mat 115 Bottle 75 ml
Acrylic Varnish Mat 115 Spray Can 400 ml
Alkyd Medium 007 Bottle 250 ml
Alkyd Medium 007 Bottle 75 ml
Alkyd Medium 1000 ml
Charcoal Fixative 063 Bottle 1000 ml
Charcoal Fixative 063 Bottle 75 ml
Concentrated Fixative 006 Spray Can 150 ml
Concentrated Fixative 016 Spray Can 400 ml
Dammar Varnish Glossy 081 Bottle 250 ml
Dammar Varnish Glossy 081 Bottle 75 ml
Dammar Varnish Matt 082 Bottle 75 ml
Glazing Medium 086 Bottle 250 ml
Glazing Medium 086 Bottle 75 ml
Gouache Varnish 074 Bottle 1000 ml
Gouache Varnish 074 Bottle 250 ml
Gouache Varnish Glossy 074 Bottle 75 ml
Gouache Varnish Mat 107 Bottle 75 ml
Odourless White Spirit 089 Bottle 250 ml
Odourless White Spirit 089 Bottle 75 ml
Painting Medium Normal 083 Bottle 1000 ml
Painting Medium Normal 083 Bottle 250 ml
Painting Medium Normal 083 Bottle 75 ml
Painting Medium Quick-Drying 084 Bottle 1000 ml
Painting Medium Quick-Drying 084 Bottle 250 ml
Painting Medium Quick-Drying 084 Bottle 75 ml
Painting Paste 096 Tube 60 ml
Pastel Fixative 061 Bottle 1000 ml
Pastel Fixative 061 Bottle 75 ml
Picture Varnish Glossy 002 Bottle 1000 ml
Picture Varnish Glossy 002 Bottle 250 ml
Picture Varnish Glossy 002 Bottle 75 ml
Picture Varnish Mat 003 Bottle 1000 ml
Picture Varnish Mat 003 Bottle 250 ml
Picture Varnish Mat 003 Bottle 75 ml
Protecting Spray Large 680 Spray Can 400 ml
Protecting Spray Small 680 Spray Can 150 ml
Rectified Turpentine 032 Bottle 1000 ml
Rectified Turpentine 032 Bottle 250 ml
Rectified Turpentine 032 Bottle 75 ml
Retouching Varnish 004 Bottle 1000 ml
Retouching Varnish 004 Bottle 250 ml
Retouching Varnish 004 Bottle 75 ml
Retouching Varnish 004 Spray Can 400 ml
Rubber Cement Tube 50 ml
Siccative Deep 085 Bottle 75 ml
Siccative Pale 030 Bottle 75 ml
Underpainting White 101 Tube 150 ml
Varnish Gloss 002 Spray Can 400 ml
Varnish Mat 003 Spray Can 400 ml
Venetian Turpentine 019 Bottle 250 ml
Venetian Turpentine 019 Bottle 75 ml
Water Colour Varnish Mat 050 Bottle 75 ml
White Spirit 090 Bottle 250 ml
White Spirit 090 Bottle 75 ml

Talens Art Creation

Talens Art Creation Oil Colour Tube 200 ml Titanium White 105
Talens Art Creation Oil Colour Tube 200 ml Zinc White 104
Talens Art Creation Oil Colour Tube 40 ml Titanium White 105
Talens Art Creation Oil Colour Tube 40 ml Zinc White 104

Van Gogh

Van Gogh Oil Colour Tin 500 ml Titanium White (Linseed Oil) 118
Van Gogh Oil Colour Tin 500 ml Titanium White 105
Van Gogh Oil Colour Tin 500 ml Zinc White 104
Van Gogh Oil Colour Tube 20 ml Titanium White (Linseed Oil) 118
Van Gogh Oil Colour Tube 20 ml Titanium White 105
Van Gogh Oil Colour Tube 20 ml Zinc White 104
Van Gogh Oil Colour Tube 200 ml Titanium White (Linseed Oil) 118
Van Gogh Oil Colour Tube 200 ml Titanium White 105
Van Gogh Oil Colour Tube 200 ml Titanium White 105
Van Gogh Oil Colour Tube 200 ml Zinc White 104
Van Gogh Oil Colour Tube 40 ml Titanium White (Linseed Oil) 118
Van Gogh Oil Colour Tube 40 ml Titanium White 105
Van Gogh Oil Colour Tube 40 ml Zinc White 104
Van Gogh Oil Colour Tube 60 ml Titanium White (Linseed Oil) 118
Van Gogh Oil Colour Tube 60 ml Titanium White 105
Van Gogh Oil Colour Tube 60 ml Zinc White 104
Van Gogh Watercolour Pan Chinese White 108
Van Gogh Watercolour Tube 10 ml Chinese White 108